Menu

Rebel sluit zich aan bij Club van 49

Dinsdag 20 oktober 2020

Bio-catering, gerecycled printpapier, ledverlichting en bijenkorven: vier jaar geleden zette Rebel al de nodige stappen om te komen tot een duurzamere bedrijfsvoering. Nu wil de advies- en investeringsgroep verder doorschakelen, samen met de Club van 49.

Waarom heeft Rebel zich aangesloten bij de Club van 49?

“Rebel werkt aan diverse maatschappelijke vraagstukken van de toekomst”, zegt Wouter de Waart, Consultant Circulaire Economie. “Impact maken staat hierin centraal. Mede daarom geven we niet alleen advies, maar investeren ook mee. Duurzaamheid is een thema dat in veel van onze projecten terugkomt. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming van de gebouwde omgeving, plasticrecycling of de financiering van wind- en zonneparken. We helpen organisaties met de transitie naar de circulaire economie, maar doen ook intern veel op het gebied van duurzaamheid. Een maatschappelijk initiatief als de Club van 49 helpt ons hierbij.”

Wat hebben jullie de afgelopen jaren reeds gedaan aan CO2-reductie?

“Vier jaar geleden zijn we de ‘Green Rebels’ gestart: een initiatief waarin betrokken Rebels onderzoeken hoe we als organisatie kunnen verduurzamen. Resultaten zijn onder andere: het gebruik van gerecycled papier, ledverlichting, afvalscheiding, een vermenigvuldiging van het groen in en rondom ons hoofdkantoor, bio-catering en het plaatsen van vier bijenkorven op het dak, ter stimulering van de biodiversiteit. Verder zetten we tijdens corona een campagne op in België en Nederland, waarin we aandacht vroegen voor het vasthouden van de positieve gevolgen van de coronacrisis voor mobiliteit en milieu.”

En wat gaan jullie nog meer doen?

“We willen overstappen naar groene stroom, alleen nog in de cloud werken en met een bedrijfsbreed onderzoek meer inzicht krijgen in het vlieggedrag en autogebruik van alle Rebels. Concreet willen we in 2030 onze CO2-emissie met 49% hebben teruggebracht. Om dat doel te bereiken, willen we bij iedereen die bij ons werkt het bewustzijn vergroten dat duurzaamheid meer is dan een ambitie: het is doen! We doen het al hartstikke goed, maar het kan altijd beter.”

Vragen over dit artikel?

Mail ze naar wouter.dewaart@rebelgroup.com.

SmartTrackers SmartTrackers: de beste en meest volledige applicatie voor al uw metingen en assessments op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en CO2