Menu

CO2-Prestatieladder - Eis 3D

Uit: Handboek CO2-Prestatieladder 3.0

Eis 3D

Het bedrijf neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten.

Doelstelling

Het bedrijf draagt bij aan en maakt gebruik van de ontwikkeling van nieuwe kennis, in samenwerking met anderen, gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen.

Eis 3.D.1.

Actieve deelname aan minimaal één (sector- of keten)initiatief op het gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille, door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

Eis 3.D.2.

Het bedrijf heeft hiervoor een specifiek budget vrijgemaakt.

SmartTrackers SmartTrackers: de beste en meest volledige applicatie voor al uw metingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en CO2