Menu

Baas B.V. verbindt zich aan Club van 49

Dinsdag 14 april 2020

De ambitie van Baas B.V. is duidelijk: over 15 jaar een volledig klimaatneutrale organisatie zijn, mede dankzij een 100% elektrisch wagenpark. Leen van den Heuvel, Manager MVO & Communicatie, vertelt hoe Baas dit doel wil gaan bereiken.

Waarom heeft Baas B.V. zich aangesloten bij de Club van 49?

"De doeltreffende oplossingen van de Club van 49 spraken ons erg aan. Zoals langzamer rijden: van 120 naar 100 km per uur. Voor de afstanden die we in Nederland afleggen is het tijdsverlies beperkt, en zelfs in landen als Noorwegen werkt dit goed. Het CO2-voordeel dat het ons oplevert is groot, ook als het gaat om het terugdringen van de stikstofuitstoot. Zeker voor het segment bedrijfswagen valt hier veel winst te behalen. Want met alleen technische innovaties gaan we de 49% niet redden."

Welke CO2-reductiemaatregelen gaan jullie nemen?

"Net als bij veel andere infra-aannemers en installateurs komt ook bij ons de grootste uitstoot voort uit ons wagenpark. Daarom zullen de komende jaren, afhankelijk van de ontwikkelingen, steeds meer Baas-auto’s volledig elektrisch gaan rijden. Wij nemen o.a. deel aan het convenant Brabant Rijdt Elektrisch en zetten volledig elektrische wagens in als poolauto’s. Ook in de keten dragen we – samen met partner E-PACT in samenwerkingsverband EV-Ready – bij aan oplossingen om laadinfrastructuur slimmer en kostenefficiënter te maken. Verder hebben we onlangs een nieuwe mobiliteitsregeling opgezet, met stimuleringsmaatregelen zoals een mobiliteitsbudget, en stimuleren we Het Nieuwe Rijden door onze medewerkers met e-Driver te laten ervaren wat hun rijgedrag betekent voor het milieu. In de tussenliggende fase naar een volledig elektrisch wagenpark zetten we waar mogelijk in op alternatieve brandstoffen, zoals HVO diesel. Op dit moment experimenteren we daarmee in Friesland."

Wat is jullie einddoel?

"Ons doel is dat alle innovaties binnen Baas in het teken staan van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2035. De CO2 die vanaf 2035 toch nog vrijkomt, zullen we compenseren, zodat er netto geen broeikasgassen bijkomen."

Wat hebben jullie de afgelopen jaren reeds gedaan aan CO2-management?

"Sinds 2010 hebben we onze energiestromen en CO2-uitstoot inzichtelijk gemaakt. Sinds 2016 doen we dat met SmartTrackers. In de beginjaren was de toenmalige werkwijze te omslachtig en misten we de tools om bijvoorbeeld wat verder in de tijd te plannen. SmartTrackers helpt ons daarbij."

Vragen?

De contactgegevens van Leen van den Heuvel vindt u onderaan deze pagina.

SmartTrackers SmartTrackers: de beste en meest volledige applicatie voor al uw metingen en assessments op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en CO2